Over Ruco Elementen

Ruco Elementen fabriceert en levert complete prefab gevels. Ruco Elementen is ontstaan uit jarenlange ervaring in de gevelbouw met Ruco Montage. Onze ervaringen met andere bouwsystemen hebben er toegeleid dat we zijn gaan zoeken naar een maatvaster, stabieler en kostenefficiënt bouwsysteem. Een van onze grootste kwaliteiten is het leveren van maatwerk, ieder project kent immers eigen unieke kenmerken en eisen. De prefab gevelelementen sluiten feilloos op elkaar aan en kunnen eventueel steigerloos geplaatst worden. Deze manier van bouwen is snel waarmee kosten worden bespaard, vooral bij projecten van grotere omvang. De prefab gevelelementen worden veel toegepast in de utiliteitsbouw maar tegenwoordig ook steeds vaker in de woningbouw.

Mogelijke prefab structuren

Welke prefab structuur er gekozen wordt is afhankelijk van de technische eisen van het gebouw, de te maken overspanning etc. Onze keuze is om die reden gevallen op staalframebouw, welke in grote delen van de wereld op grote schaal succesvol wordt toegepast.

Om de levertijd en kwaliteit te kunnen waarborgen produceren wij zelf onze eigen profielen die we vervolgens verwerken in complete bouw… . Het grote voordeel van bouwen met prefab gevelelementen is een snelle bouwtijd. De prefab elementen worden projectmatig op gewenste breedte- en hoogtemaat geleverd. Hijsvoorzieningen, folies, sparingen en eventueel andere benodigdheden worden zoveel  mogelijk in de productiefaciliteit verwerkt, waarna het element naar de bouwplaats getransporteerd wordt.

Het proces

Ontwerp vertalen

Het proces start met het vertalen van de bouwkundige tekeningen van de architect naar een ontwerp voor een prefab gevelvullend element.

Engineering in 3D

Tijdens het vertalen van het ontwerp van de architect wordt het element in 3D uitgewerkt waardoor een goed ruimtelijk beeld verkregen wordt van de gevelconstructie.

Product­engineering

Vervolgens wordt bedacht hoe het gevelelement daadwerkelijk geproduceerd gaat worden.

Productie

Daarna kan de daadwerkelijk productie plaatsvinden. Dat gebeurt in onze productiefaciliteit onder geconditioneerde omstandigheden, waardoor kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd blijft.

Uitvoering

Na productie worden de elementen getransporteerd naar de bouwplaats waarna ze direct bevestigd worden aan het gebouw. Deze werkzaamheden lopen volgens een uiterst precieze planning om het bouwproces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.

Oplevering en nazorg

Tot slot wordt het project opgeleverd kun je vertrouwen op een uitstekende service.

Een bestaand gebouw optoppen?

Bij optoppen wordt een bestaand gebouw verhoogd met één of meerdere bouwlagen. Optoppen is interessant, omdat hiervoor geen bouwgrond nodig is die veelal schaars is.

Of het gebouw kan worden opgetopt en met hoeveel bouwlagen is afhankelijk van de draagkracht van het bestaande gebouw. Onze constructeur kan middels een quickscan snel bepalen of de bestaande fundering en bouw de extra massa kan dragen. De nieuwe stalen bouwlagen kunnen het bestaande functionele 

programma verrijken, de uitstraling verbeteren én de rendabiliteit van het totale gebouw verhogen.

Staalframe bouw leent zich perfect voor optoppingen omdat het immers de lichtste bouwmethode is zijn de mogelijkheden groter. Er kan sneller gebouwd worden omdat het prefab geleverd kan worden. 

Bekijk hier een project in gevelelementen:

Benieuwd wat jouw project in elementen gaat kosten?